Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Zapraszamy do szkół:

Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych;

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych:

 • Technik bhp
 • Technik administracji
 • Technik rachunkowości
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik geodeta
 • Technik informatyk
 • Technik drogownictwa
 • Florysta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych dla zawodów (zamiast Zasadniczej Szkoły Zawodowej):

 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Murarz - tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Technik elektryk
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • Technik mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Ślusarz
 • Sprzedawca